Dávkovanie

Lekár Vám ráno odoberie krv. Po dbere sa dohodnete na prvej aplikácií injekcie. Na základe odporučenia lekára dostanete nasledovnú injekciu jeden alebo dva krát týždenne. Celkový počet injekcií závisí od závažnosti diagnózy a typu poranenia. Doporučenia sú založené na klinických štúdiách a skúsenostiach vynálezcu terapie Prof. Dr. Petra Wehlinga (Düsseldorf, Nemecko).


2,0 ml při väčších kĺboch (napr. kolenný kĺb, panvový kĺb, ramenný kĺb, členkový kĺb)Injekcia Orthokin koleno Schematické znázornenie terapie Orthokin
2,0 ml pri aplikácii v oblasti chrbticeinjekcia Orthokin chrbát
< 1,0 ml pri menších kĺboch (napr. kĺb ruky, sedlový kĺb palca, prstový kĺb)

Princíp biologického účinku

Vlastná príprava