Často kladené otázky

Vy sa pýtate – my odpovedáme:

1. Čo je to terapia Orthokin?

Unikátna terapia Orthokin je spôsob liečby bolesti kĺbov a chrbta, tiež šliach a zranení svalov, bez užívania liekov. Metóda Orthokin ovplyvňuje fyziologický mechanizmus ochorenia, tým že produkované proteíny ako je IL-1Ra kompetitívne obsadzujú receptory v postihnutom tkanive.
Proces začína odberom krvi. tá je spracovaná pri špeciálnych podmienkach. Sérum získané z tohto procesu je následne vpichnuté späť do bolestivého miesta pacienta.
Terapia Orthokin je používaná od roku 1997. Stovky lekárov úspešne používali túto terapiu medzinárodne. Stovky tisícov injekcií boli podávané bez akýchkoľvek komplikácií.

2. Ktoré bolesti môžu byť liečené terapiou Orthokin?

Terapia Orthokin dokáže liečiť:

S terapiou Orthokin, môže byť súčasne liečených viac častí tela.

3. Aké sú výhody terapie Orthokin?

Terapia Orthokin je založená na používaní látok, ktoré pochádzajú z tela pacienta. Protizápalové a regeneračné zložky spracovaného séra sú príčinou dlho trvajúcich klinických účinkov.

4. Ako pracuje terapia Orthokin?

5. Ako dlho trvá efekt terapie Orthokin?

Dĺžka účinku terapie Orthokin je závislá na závažnosti poranenia alebo ochorenia. Klinické štúdie dokazujú terapeutický efekt po uplynutí dvoch rokov od začiatku liečby.

6. Kedy sa terapia Orthokin neodporúča?

Liečba by nemala byť zahájená pokiaľ pocient trpí akútnou infekciou alebo horúčkou, ak mal hnačku posledné tri dni, ak bral antibiotiká v predchádzajúcom týždni alebo ak bol očkovaný v období posledných štyroch týždňov.
Prednostne je terapia Orthokin preferovaná u pacientov, ktorí majú stabilný zdravotný stav.

7. Aké interakcie môžu nastať spolu s inou liečbou?

Žiadne negatívne účinky terapie Orthokin s liekmi alebo inými liečebnými metódami neboli pozorované.

8. Aké vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť?

Sérum, ktoré je používané pri terapii Orthokin je zo 100% endogénneho pôvodu. Je získané výlučne z tela pacienta. Mechanizmus účinku je biologický, to robí terapiu Orthokin veľmi dobre tolerovanou. Vedľajšie účinky sú vzácne. Príležitostné podráždenie môže spôsobiť len samotná injekcia.

9. Z čoho sa skladá liečba Orthokinom?

Lekár ráno odoberie krv a dohodne sa s pacientom na prvom podani, ktore môže byť už v ten deň. Ďalšie podania sú 1 alebo 2 krát do týždňa v závislosti od typu poranenia alebo ochorenia.

10. Je terapia Orthokin vedecky preskúmaná?

K dispozícii je niekoľko štúdií, ktoré dokazujú efektívnosť a dlho trvajúce žiaduce účinky terapie Orthokin. Abstrakty týchto štúdií nájdete tu.

11. Koľko ďalších injekcií je nevyhnutných?

Počet injekcií závisí od závažnosti diagnózy a indikácie. Odporúčania vychádzajú z klinických štúdií a skúseností vynálezcu tejto terapie Prof. Dr. Peter Wehlinga (Dussseldorf, Nemecko).

12. Môže byť terapia Orthokinom opakovaná?

Z lekárskeho hľadiska môže byť táto liečba opakovaná ľubovoľným počtom opakovaní.

13. Je terapia Orthokin hradená zdravotnou poisťovňou?

Nie, nie je. Cena liečby závisí od závažnosti zdravotného stavu, a voľba terapie je vybraná lekárom po konzultácii s pacientom. Náklady sa môžu líšiť v závislosti od množstva podaných injekcií, aj od všetkých sprievodných terapií.

14. Kde môžem dostať terapiu Orthokin?

Terapiu Orthokin poskytujú lekári, ktorí boli certifikovaní na používanie tejto metódy a súvisiacich produktov. Zoznam všetkých centier nájdete tu.