Iné metódy

Kmeňové bunky

Liečba kmeňovými bunkami získavanými extrakciou z telesného tuku predstavuje jednu z liečebných metód rôznych ochorení. Takýmto spôsobom sa môžu liečiť aj degeneratívne ochorenia zmien kĺbových chrupaviek – artrózy. Liečba je založená na hypotéze, že kmeňové bunky sa dokážu zmeniť na ten typ buniek, ktorý sa nachádza v prostredí, do ktorého sú aplikované, napr. svalov, nervových vlákien a chrupaviek. Táto metóda je stále experimentálna a pacienti by mali byť zaradení do schválených klinických štúdií.

ACP

Pri metóde ACP (autologna kondicionavaná plazma) sa pacientovi odoberá krv, z ktorej sa oddelí plazma obohatená o trombocyty. Plazma sa následne vstrekuje pomocou injekcie do poraneného miesta resp. kĺbu.

image/svg+xmlACSACP/PRP Sérum neobsahuje krvinky ani koagulačné faktory, ani žiadne aditíva Plazma obsahuje krvinky, koagulačné faktory aj aditíva Krvinky a koagulačné faktory v PRP môžu poškodzovať krvinky resp. kĺby SPRACOVANIESPRACOVANIE Podáva sa po inkubácii Spracováva sa iba raz a rozdeľuje sa do pomerných dávok Len jedno odstreďovanie za celú liečbu Sérum bez obsahu krviniek sa podáva s použitím sterilného fltra Podáva sa priamo po spracovaní bez inkubácie Pri každej injekcii sa musí nanovo spracovať a nemôže sa skladovať Obvykle dve odstredenia pri každom spracovaní Vzhľadom na prítomnosť krviniek sa nemôže podávať s použitím sterilného fltraOBSAHOBSAH Sérum bez krviniek obsahujúce protizápalové cytokíny a rastové faktory Štandardizované spracovanie v medicínskom zariadení vyrábanom jedným výrobcom Bez koagulačných faktorov, bez fbrinogénu Bez aditív Plazma – obsahuje krvné doštičky, červené krvinky, biele krvinky a rastové faktory Obsah sa rôzni v závislosti od spracovania podľa odporúčaní výrobcu Prítomnosť koagulačných faktorov a fbrinogénu Prítomnosť antikoagulantov a Ca2+SKLADOVANIESKLADOVANIE Dá sa skladovať v zmrazenom stave Nedá sa skladovať v zmrazenom stave (kvôli poškodeniu krviniek) Žiadne krvné doštičky Žiadne biele krvinky Žiadne červené krvinky Žiadny fbrinogén Žiadne aditíva Porovnanie ACSa ACP/PRP FibrinogénKrvná doštičkaAntikoagulant Červená krvinkaAktivátor (Ca2+)Biela krvinka i i i i i i

Koncentrácia vybraných proteínov v čerstvej bezbunečnej žilovej plazme, v ACP a v Orthokine

Vysvetlivky:

IL-1Ra antagonista receptoru Interleukín 1, má silný protizápalový účinok
IL-10 Interleukín 10, má protizápalový účinok
IL-6 pleiotropný cytokín, jeho produkcia je indukovaná v priebehu akútnych zápalových reakcií
EGF epidermálny rastový faktor, inhibuje rast ľudského epidermálního karcinómu
HGF rastový faktor hepatocytov, významný pri regenerácii a hojení
IGF inzulínu podobný rastový faktor, stimulátor rastu buniek a proliferácie
PDGF AB rastový faktor derivovaný z doštičiek, reguluje rast a delenie buniek
TGFβ1 transformačný rastový faktor beta 1, kontroluje rast buniek, proliferáciu, diferenciáciu a apoptózu
VEGF cievny endotelový rastový faktor, stimuluje angiogenézu a vaskulogenézu

Orthokine-Therapy for high-pain knee Osteoarthritis (OA) may delay surgery. Independent 2 year case follow-up. Modified from Weisshaar, Gaji. Presented at ISSSMC 2013, Newcastle, UK. Signaling proteins in fresh plasma, ACP and Orthokine serum were measured with R&D Systems Quantikine ELISA kits.

Kyselina hayalurónová

Aplikácia kyseliny hyalurónovej zlepšuje vlastnosti synoviálnej tekutiny, ktorá pôsobí ako mazivo v kĺbe. Jej aplikacia môže na niekoľko týždňov zmenšiť bolesti a zlepšiť pohyblivosť postihnutého kĺbu.

Kolagén

Princíp liečby spočíva v aplikácii kolagénu do postihnutého kĺbu. Kolagén je základnou stavebnou látkou všetkých spojivových tkanív (väzy, šľachy, svaly ...). Vekom a pri niekterých ochoreniach napr. u artrózy dochádza k úbytku kolagénu v tkanivách. Jeho aplikácia do postihnutého kĺbu tak môže zmierniť bolesti.

Rázové vlny

Radiálna rázová vlna je priestorov rozbiehavá vlna, ktorá stimuluje regeneračné, rekonstrukčné a fyziologické procesy. Rázové vlny se používajú hlavne na pomedzí kosť - šľacha alebo šľachy. Uplatní sa skôr pri odstraňovaní ostrôh na pätách, tenisového či golfového lakťa.